Истинска култура и истинско образовање

vaga

Никола Тесла користио је појмове “истинска култура” и “истинско образовање” у својим размишљањима. Ови појмови за њега су представљали дубоке филозофске идеје о томе како друштво треба да се развија и образује.

Тесла je под овим појмовима подразумевао следеће:

 • Истинска култура: Тесла је веровао да истинска култура није само акумулација знања и информација, већ дубље разумевање моралних вредности и духовних принципа. То значи да култура не треба да се мери само нашим техничким или научним достигнућима, већ и нашим способностима да разумемо и поштујемо људске вредности као што су правда, саосећање и солидарност.
  • Истинско образовање: Тесла је веровао да образовање не треба да буде само усмерено на стицање практичних вештина, већ и на развој моралних и духовних квалитета. Он је сматрао
   да истинско образовање треба да подстиче креативност, критичко размишљање и способност решавања друштвених проблема. Образовање би требало да буде усмерено ка развоју личности и моралног карактера. 
  • Равнотежа између науке и људских вредности: Тесла је веровао да истинска култура и образовање захтевају равнотежу између научних достигнућа и људских вредности. То значи да, иако је наука важна, она не сме бити одвојена од моралних принципа и етичких норми. Тесла је сматрао да само таква равнотежа може довести до правог развоја друштва.
  • Дужност према човечанству: Тесла је истицао да је дужност сваког појединца да допринесе бољем свету и да користи своје знање и вештине за добробит целокупног човечанства.
   Истинска култура и образовање треба да нас подсете на нашу одговорност према другима и потребу да се боримо за заједничку добробит.
  • Развој духа и ума: Тесла је веровао да истинско образовање треба да подстиче развој духа и ума, не само техничких вештина. Он је заговарао важност истраживачког духа, радозналости и отворености ума како бисмо боље разумели свет око себе и допринели напретку друштва.

У суштини, за Теслу су “истинска култура” и “истинско образовање” били кључни појмови који су означавали потребу за целовитим развојем људске личности и друштва, уз поштовање моралних и духовних вредности.

76
Tesla in his lab

Остали важни елементи Теслине доктрине или његовог система вредности, јесу:

 • Тесла је веровао да богатији део света има веома удобан живот, али да сада треба да улажемо труд да и већина људи има боље услове живота.
 • Наглашавао је да не смемо заборавити своје идеале као противтежу превеликој жељи за материјалним стварима.
 • Велики људи су, према Тесли, они који стичу знање као што пчеле сакупљају мед и користе то знање да помогну другим људима у борби против проблема попут глади, незнања и болести.
 • Тесла је веровао да савремени људи треба да теже знању, правди и несебичности.
 •  Како бисмо боље разумели како се човечанство развија, Тесла је предложио да користимо механичку теорију, која се бави кретањем ствари. Ова теорија може да нам помогне да
  разумемо како се друштво и духовне појаве мењају, као што разумемо кретање објеката.

Ове идеје Тесле подсећају нас на то да је важно бринути о другим људима, тежити знању и бити несебични како бисмо заједно напредовали као друштво.