Теслина визија будућности

Рад Николе Тесле крајем 19. и почетком 20. века снажно је био утемељен на његовом открићу резонантних фреквенција Земље. Користећи ово откриће из 1899. године као основу, развио је концепт Светског бежичног система преноса електричне енергије. Међутим, угледни амерички финансијери су одбили да подрже његов пројекат, јер се чинио амбициозним и неостваривим. 

Тесла је тада преусмерио свој фокус на разматрање последица технолошких достигнућа по човечанство.

Године 1900. написао је и објавио студију у Сједињеним Америчким Државама под називом „Проблем повећања људске енергије“, у којој је истакао изазове с којима ће се човечанство суочити у свом будућем развоју и предложио потенцијална решења. Почео је критички
анализирати трендове који обликују модерни свет и изнео низ предвиђања о њиховим последицама.

Теслина писма, интервјуи, чланци и предавања током каснијих година његовог живота, говоре о судбини људи у савременом свету и трендовима који утичу на развој цивилизације.