Заоставштина Николе Тесле

img005
Зграда Музеја Николе Тесле

На предлог Савета за науку и културу, председник Владе ФНРЈ и Министар народне одбране Маршал Југославије Јосип Броз Тито је 5.12.1952. године потписао решење о оснивању Музеја Николе Тесле са седиштем у Београду.

Треба рећи да је постојао читав низ одлука и решења везан за чување и бригу о Теслиној заоставштини, које су предходиле доношењу овог решења. Задаци рада музеја Николе Тесле су утврђени овом уредбом: да чува научну и личну заоставштину Николе Тесле, да прикупља и чува документацију и личне предмете у вези са животом и радом Николе Тесле и да као носилац ауторских права даје овлашћења за објављивање, прештампавање и превођење дела и списа Николе Тесле.

Музејем управља директор, кога поставља Председник Савета за науку и културу Владе ФНРЈ. За првог директора Музеја постављен је помоћник Министра културе, професор Филозофског факултета у Београду Др Вељко Кораћ.