Теслина тајна оружја

Један од Теслиних уређаја био је и онај који је изазвао подрхтавање тла. Међутим, та машина није конструисана за ову намену, већ су у питању механички осцилатори које је користио током извођења експеримената са струјама високих фреквенција. Иако је намена ових машина била да генеришу електричне струје одређених карактеристика, Тесла је испитивао и могућности њихове примене у
механичком смислу – као генератор механичких осцилација. Један његов осцилатор, причвршћен за потпорни стуб зграде у којој се налазила лабораторија, ступио је у резонантно осциловање и тако је дошло до потреса у целом блоку. 

У једном пожару 1895. године, уништена је цела Теслина лабораторија и том приликом нестао велики број ових уређаја. Касније их је обновио (само делимично), али је рад на механичким осцилаторима крајем XIX века представљао увод у његово касније бављење машинством.

Откриће познато под популарним називом “зраци смрти” су  усмерени снопови честица. Тесла је објашњавао да ни сва електрична енергија града Њујорка концентрисана у зрак не би могла да повреди човека на већем одстојању, али зато усмерен продоран сноп честица може да буде смртоносно оружје. Теслин план за овакво оружје био је, не један изум, већ технологија која би садржала низ нових открића. Због околности које су га пратиле, овај пројекат је изазвао велику пажњу
још за време његовог живота, а нарочито после његове смрти, јер су многа питања остала под велом мистерије.

 

ai generated, man, nikola tesla-8364578.jpg
Тесла у лабораторији, AI генерисана фотографија